Disclaimer

 

Algemeen

VINK TOYS (Kamer van Koophandel 81997779 ), verleent u hierbij toegang tot vinktoys.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Vink Toys behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

Vink Toys spant zich in om de inhoud van vinktoys.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op vinktoys.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Vink Toys.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vink Toys. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vink Toys, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.


Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.


Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.


Vragen en feedback

Als je vragen hebt over de disclaimer of privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Vink Toys
Valk 7
3645SG Vinkeveen
Nederland

Tel:  +31 - (0) 617598650
E-mail: info@vinktoys.nl